Po zakończeniu kursu szkoleniowego i uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji kandydat na kierowcę zdać musi jeszcze państwowy egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Egzamin składa się z części praktycznej oraz teoretycznej. Część teoretyczna składa się z 18 zamkniętych pytań testowych. Przedmiotem egzaminu jest znajomość zagadnień dotyczących ruchu drogowego, znajomość znaków pionowych i poziomych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Egzamin odbywa się na specjalnie przygotowanych stanowiskach komputerowych.

Każde pytanie zawiera 3 różne odpowiedzi. A, B oraz C. Zadaniem kandydata jest zaznaczenie wszystkich poprawnych odpowiedzi. Zaznaczenie błędnej odpowiedzi lub nie zaznaczenie jednej z odpowiedzi poprawnych skutkuje błędem. Dopuszczalna liczba błędów jakie kursant może popełnić na egzaminie teoretycznym to 2. Trzeci błąd skutkuje automatycznym zakończeniem egzaminu. Egzamin trwa 25 minut. Po jego zakończeniu kursanci niemal natychmiast informowani są o uzyskanych wynikach. Zaliczenie egzaminu teoretycznego uprawnia do przystąpienia do egzaminu praktycznego. Wynik egzaminu teoretycznego jest ważny przez okres pół roku.