W ramach oferty szkoleniowej, profesjonalne firmy, trenerzy, fachowcy zajmujący się coachingiem, oferują również specyficzne i bardzo ważne dla firm szkolenia menedżerskie. Posiadanie odpowiedniej kadry na szczeblach kierowniczych, ma ogromne znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa, organizacji czy instytucji. Przekłada się to nie tylko na decyzje o charakterze strategicznym, operacyjnym itp., ale także na pracę całego zespołu. Dlatego szkolenia menedżerskie w dużej części skupiają się także na tym zagadnieniu, ucząc postaw asertywnych, motywowania pracowników, efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i planowania czasu pracy.

Aby szkolenia menedżerskie były jak najskuteczniejsze, a rezultaty wymierne i widoczne, w dużej mierze opierają się na symulacjach, uczestnictwie w grach, zajęciach praktycznych, które pokazują umiejętność radzenia sobie z presją, stresem i nieprzewidzianymi sytuacjami. Większość firm trenerskich, szkoleniowych, zajmujących się coachingiem, oferuje szkolenia menedżerskie w ściśle zaplanowanych cyklach, nie są to bowiem zajęcia jednorazowe. Obejmują zarówno spory zasób wiedzy, jak i wiele zajęć praktycznych, kształtujących pożądane postawy. Bardzo istotne jest również, by zajęcia prowadzili trenerzy, którzy mają praktyczne doświadczenia na stanowiskach menedżerskich.