W czasopismach naukowych drukowane są publikacje naukowe. Na świecie wydaje się nie mniej niż 54 tys. czasopism naukowych. A pojawia się w nich więcej niż milion artykułów rocznie. W czasopiśmie naukowym publikowane są artykuły poddawane recenzji naukowej. Czasopisma naukowe zawierają ściśle zdefiniowany zakres tematyczny. Publikuje artykuły związane z określona tematyką. Czasopisma naukowe zazwyczaj mają swoją radę redakcyjną. W skład takiej rady wchodzą naukowcy, którzy zajmują się dziedziną, na temat której czasopismo drukuje artykuły.

Rada redakcyjna nadzoruje proces recenzowania, a także decydują o przyjęciu do druku lub odrzucają nadsyłane publikacje. Przy tworzeniu czasopisma naukowego wybierana jest grupa inicjatywna. Jej zadaniem jest utworzenie rady redakcyjnej. W czasopismach, które wydaje towarzystwo naukowe zarząd danego towarzystwa decyduje o składzie rady. Bardzo dużo czasopism naukowych posiada bazę danych potencjalnych recenzentów. To właśnie do nich wysyłane są publikacje do oceny. Adresatem czasopisma naukowego są określone grupy nabywców. Nabywcami takich czasopism są biblioteki znajdujące się na uczelniach wyższych.